Wrestling

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ APEC ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้แข็งแรงขึ้น • Thumbsup

Krungthai Compass ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุม APEC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open Connect Balance)” โดยสิ่งที่น่าจับตามอง คือการผลักดันการขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก FTAAP ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และหนุนการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในหมู่สมาชิก อีกทั้ง คาดว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ดีขึ้นในหลายมิติซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวได้ และนี่คือเรื่องที่คนไทยควรรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับการร่วมมือกับประเทศต่างๆ รอบด้านของเราค่ะ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ (Asia-Pacific Economic […]